TİCARİ TAKSİLER VE TAKSİ DURAKLARINDA ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

normalleşme takvimi

normalleşme takvimi

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması

1. Ticari Taksi Duraklarında Alınması Gereken Önlemler

» Ticari taksi duraklarında COVID-19 hakkında bilgilendirme yapılmalı ve
duraklara COVID-19, el yıkama, maske takma kuralları konusunda afişler
asılmalıdır.
» Ticari taksi duraklarında kişiler arası mesafe (3-4 adım, 1 metre) korunmalıdır.
» Ateş, öksürük veya solunum sıkıntısı olan, COVID-19 olan ya da son 14 gün
içinde COVID-19 vakası ile teması olan şoförlerin çalışmaması sağlanmalıdır.
» Ticari taksi duraklarının temizliği günlük olarak su ve deterjan ile yapılmalıdır.
» Durağın içinde sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, masa yüzeyleri,
elektrik düğmeleri gibi) temizliğine özellikle dikkat edilmelidir. Bu amaçla,
su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5
litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas
No: 7681-52-9) veya %70 alkol kullanılabilir. Durak tuvalet temizliği için
1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9)
kullanılmalıdır.
» Çamaşır suyu içeride kimse olmadığı zamanlarda kullanılmalı, sonrasında
kuruyana ve koku çıkana kadar havalandırılmalıdır.

2. Ticari Taksideki Müşteriler İçin Alınması Gereken Önlemler

» Taksiye binen tüm müşteriler tıbbi/bez maske takmalı ve yolculuk boyunca çıkarmamalıdır.
» COVID-19 ile uyumlu belirtileri (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes
darlığı vb.) olanların tıbbi maske takması sağlanmalı, sağlık merkezine
yönlendirilmelidir.
» Ticari taksilerde, gün içerisinde araca binen her müşterinin kullanımına
yetecek ölçüde alkol bazlı el antiseptiği veya %70’lik alkol içeren kolonya
bulundurulmalı, müşteri taksiye bindiği anda şoför tarafından alkol bazlı el
antiseptiği veya kolonya müşteriye ikram edilmelidir.

3. Ticari Taksi Şoförleri İçin Alınması Gereken Önlemler

» Ticari taksilere aynı anda üç kişiden fazla müşteri kabul edilmemelidir
» Ticari taksi şoförleri, kişisel hijyen kurallarına uygun şekilde hareket etmeli ve aracın içinde mutlaka tıbbi maske kullanmalıdır.
» Maskeler nemlenmesi durumunda değiştirilmelidir. Maskeler çıkarılırken
lastiklerinden tutulmalı, maskelerin dış yüzeyine dokunulmamalı, maskeler
tekrar lastiklerinden tutularak takılmalıdır. Kullanılmış maskeler ağzı bağlı
çöp torbasına atılmalıdır. Maske değiştirme söz konusu ise el antiseptiği
kullanılmalıdır.
» Temassız ödeme yöntemleri teşvik edilmelidir.

4. Ticari Taksilerde Havalandırma, Temizlik ve Dezenfeksiyon

» Ticari taksilerdeki klima sistemi havalandırması, dışarıdan temiz havanın
içeriye alınması şeklinde olmalıdır. Klimanın iç havalandırma sistemi
(içerideki havanın tekrar içeriye verilmesi) fonksiyonu önlenmelidir.
» Ticari takside pencereler uygun olan her fırsatta açılarak taksinin iç havasının temizlenmesi sağlanmalıdır.
» Ticari taksinin genel iç temizliği gün sonunda ve her vardiya değişiminde su ve deterjan ile yapılmalıdır.
» Aracın iç yüzeyi su ve deterjanlı bez kullanılarak silinmelidir.
» Her müşteriden sonra sık temas edilen yüzeyler (kapı kolları, telsiz, cam
açma düğmesi, emniyet kemeri tokaları) önce su ve deterjanlı bezle
silinmeli, daha sonra da 1/100 oranında sulandırılmış çamaşır suyu veya
%70’lik alkol/kolonya ile dezenfekte edilmelidir. Bu temizlik yolcu olmadığı
durumlarda yapılmalı ve sonrasında kuruyana ve koku çıkana kadar
havalandırılmalıdır.