OFİS VE BÜRO SİSTEMİNDE FAALİYET GÖSTEREN TÜM İŞLETMELERDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

normalleşme takvimi

normalleşme takvimi

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ

Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması

Ofis ve büro sisteminde faaliyet gösteren işletmeler kapalı alanda hizmet sunduğu için COVID-19 salgınının yayılması açısından özellik arz eder. İş yerinin girişine / görünür bir yerine COVID-19 kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır.
İş yeri girişinde ve içinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

1. İş Yerine Yönelik Önlemler

» Çalışan personel COVID-19 hakkında bilgilendirilmelidir.
» İş yerinde 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde personel ve müşteri
planlaması yapılmalıdır,
» İş yerinde personelin birbiriyle ve müşterilerle aralarında sosyal mesafeyi
(en az 1 metre, 3-4 adım) koruyacak şekilde düzenleme yapılmalıdır.
» Müşteriler iş yerine tek başlarına girmelidir. Eşlik eden diğer kişilerin dışarıda kalmaları özendirilmelidir.
» İş yerine misafir alınmamalıdır.
» İş yerine gelen müşterilere su dışında içecek ve yiyecek ikramı
yapılmamalıdır.

2. Müşterilere Yönelik Önlemler

» Müşterilerin iş yerinin girişinde görünür bir yere asılmış olan ve içeride
uyulması beklenen kuralları açıklayan bilgilendirmeyi okuması sağlanmalıdır.
Bu bilgilendirme içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi
belirtileri olan müşterilerin iş yerine girmemeleri uyarısı yer almalıdır.
» Müşteri iş yerine girdiğinde alkol bazlı el antiseptiği veya en az %70’lik alkol içeren kolonya kullanılmalıdır.
» Müşteriler, diğer müşteriler ve çalışanlar ile aralarındaki sosyal mesafeyi
korumalıdır.
» Müşterilerin maskeli olarak iş yerine girmesi sağlanmalıdır. İş yerleri ve
genel olarak toplum içinde kuralına uygun olarak bez maske takılması
yeterlidir. Girişte maskesi olmayanlar için maske bulundurulmalıdır.
» Müşteriler, iş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunmamalı,
dokunmaları durumunda el antiseptiği kullanmalıdır.
» Ödemelerde kredi kartı kullanılacaksa mümkünse temassız ödeme tercih
edilmelidir.
» Nakit para ödemelerinde el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Müşterilerin iş yeri içinde mümkün olduğu kadar kısa süre kalması
sağlanmalıdır.

3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri
hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.
» Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtileri olan personel
çalıştırılmamalıdır.
» Personel çalışırken ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi belirtiler gelişirse, tıbbi maske takılı olarak sağlık kuruluşuna yönlendirilmelidir.
» İş yerinde çalışma düzeni gerekli en az personel bulunacak şekilde
planlanmalıdır.
» Çalışanlar, diğer çalışanlar ve müşteriler ile aralarındaki sosyal mesafeyi
korumaları konusunda uyarılmalıdır.
» Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takmalı, maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Personel, mesainin başlangıcı/bitişi ve gün içinde ellerini su ve sabunla
yıkaması konusunda uyarılmalıdır.
» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini
sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su
ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır.
Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.
» Çalışan personel dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir. Yemek yerken ya da su/çay/
kahve içilirken, maske çıkarılacağı için bunun yapıldığı kapalı alanda aynı
anda birden fazla kişinin olmaması sağlanmalıdır.

4. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

» İş yerinde her gün su ve deterjanla düzenli olarak temizlik yapılmalıdır.
» İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
telefon ahizeleri, dolap yüzeyleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat
edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon
için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır
suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri
yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması
önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış
çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
» Klor bileşikleri ile temizlik yapılmasının uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp kapaklı çöp kutusuna atmalı ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.
» Tuvaletlerde tek kullanımlık kâğıt havlu konulmalıdır. Hava ile el kurutma cihazları çalıştırılmamalıdır.
» İş yerlerinin kapı ve pencereleri açılarak sık havalandırılması sağlanmalıdır.
Merkezi havalandırma sistemleri bulunan iş yerlerinin havalandırması temiz hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmeli, havalandırma
sistemlerinin bakımı ve filtre değişimleri üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmalıdır. Salon tipi klimalar ve vantilatörler kullanılmamalıdır.