AVM VE AVM İÇİNDEKİ İŞ YERLERİNDE ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

normalleşme takvimi

normalleşme takvimi

AVM VE AVM İÇINDEKI İŞ YERLERİNDE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

COVID-19 SALGIN YÖNETİMİ VE ÇALIŞMA REHBERİ
Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması

AVM’de ve AVM’deki iş yerlerinde görünür yerlere COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve iş yeri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. AVM ve iş yerlerinin girişinde, ayrıca AVM içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmalıdır. AVM girişlerinde bulunan hava perdeleri çalışıyorsa kapatılmalıdır. COVID-19 için AVM’lerin hiçbir yerinde dezenfektan püskürtme işlemi (dezenfektan tüneli vb uygulamalar) yapılmamalıdır. Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen
bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir.


1. AVM’deki İş Yerlerine Yönelik Önlemler

» İş yeri çalışanları maske takmalıdır.
» İş yeri girişinde ve kasalarda (ödeme noktalarında) el antiseptiği
bulundurulmalıdır. El antiseptiğinin doluluk durumu belirli aralıklarla kontrol edilmeli, üzerine ekleme yapılmamalı ve boşalanı yenisi ile değiştirilmelidir.
» İş yeri içerisinde kalabalık oluşmasını engellemek için, dış kapıya içeriye
girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici koyulmalıdır. Bu,
kapının her iki tarafından tutturularak asılabilecek basit bir kırmızı renkli
kordon ya da şerit olabileceği gibi, kasa, plastik duba gibi bir blokaj materyali de olabilir.
» Müşterilerin iş yerine tek başlarına girmeleri sağlanmalıdır.
» İş yerine 8 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde müşteri alınmalıdır (Ör. 32
metrekarelik bir dükkânda 2 çalışan varsa 2 de müşteri alınabilir).
» İş yeri dışında da sosyal mesafenin korunmasını sağlamak üzere kalabalık
oluşmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır. Gereken yerlerde zemine
aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.
» AVM içerisindeki iş yerleri kendi sektörleri ile ilgili yayınlanan/yayınlanacak kurallara ayrıca uymalıdır.
» Deneme kabinleri mümkün olduğu kadar kullanılmamalı, içeride kalma
süresi sınırlandırılmalı (10 dakikayı geçmemeli), kabin içinde maskeler
çıkarılmamalı ve her müşteriden sonra kabin havalandırılarak sık
kullanılan yüzeyler uygun şekilde temizlenmelidir. Kabinler kullanılmadığı
zamanlarda kapı/perdeler açık bırakılmalı ve havalandırmanın sürdürülmesi sağlanmalıdır. İkiden fazla deneme kabini olan iş yerlerinde deneme kabinleri birer atlayarak ve dönüşümlü kullanılmalıdır (ör. ilk seferde 1,3,5, ikinci seferde 2,4,6 gibi).
» Denenen ürünlere Ultraviyole ışınları uygulanmamalıdır. Avrupa Hastalık
Kontrol ve Korunma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi tarafından önerilmeyen bu işlem insan sağlığına zararlı olabilir.
» Aynı ürünlerin farklı kişilere temas ettiği demene amaçlı ürünler (deneme
amaçlı kullanılan allıklar gibi) kullanılmamalıdır. Deneme parfümleri sadece çalışanlar vasıtası ile kullanılmalı, müşteriler temas etmemelidir.
» Kasa önünde sıra beklerken durulması gereken yerlere, aralarında en az 1
metre mesafe olacak şekilde yer işaretleri yerleştirilmelidir.
» Mümkün olduğunca nakit ödemeden kaçınılmalı, kartla temassız ödeme
tercih edilmelidir.

2. Müşterilere Yönelik Önlemler

» AVM içerisinde COVID-19 kapsamında alınan kurallara uyulmalıdır.
» Diğer müşteriler ve çalışanlar ile sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre,
3-4 adım) dikkat edilmelidir.
» Tıbbi/bez maske kullanılmalıdır.
» AVM içerisinde bulunan berber veya güzellik salonlarını kullanacak kişiler,“Berber, Kuaför ve Güzellik Salonlarında Alınması Gereken Önlemler”kapsamındaki kurallara uymalıdır.
» İş yeri içinde mecbur kalmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır.
Dokunulduğunda eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabuna ulaşılamıyorsael antiseptiği kullanılmalıdır.
» Sık dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı, buralara
dokunmak gerekirse, sonrasında eller su ve sabunla yıkanmalı, su ve
sabuna ulaşılamıyorsa el antiseptiği kullanılmalıdır.

3. Personeli Korumaya Yönelik Önlemler

» COVID-19 belirtileri gösteren (ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibibelirtileri olan), COVID-19 tanısı alan ya da COVID-19 temaslı olan personelen az 14 gün çalıştırılmamalıdır.
» Çalışan personel içerisinde ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı gibi
belirtileri olanlara tıbbi maske takılarak izole edilmeli, ilgili sağlık birimine
yönlendirilmelidir.
» Personel vardiyalı çalıştırılarak çalışma ortamında aynı anda az sayıda
personelin bulunması sağlanmalıdır.
» Çalışan personelin tümünün kuralına uygun tıbbi maske takması, maske
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirmesi sağlanmalıdır. Yeni maske
takılırken eller el antiseptiği ile temizlenmelidir.
» Personelin dinlenme alanlarında en az 1 metrelik sosyal mesafenin
korunması ve maske takılmasının sürdürülmesi sağlanmalıdır. AVM ve iş
yerlerinde görev yapan personelin yemekleri kumanya şeklinde verilmeli,
AVM yönetimi bunu organize etmelidir.
» Yemekler toplu halde yenmemelidir. Yemek yerken ya da çay/kahve
içilirken, maske çıkarılacağı için kişiler arası en az 1 metre sosyal mesafenin korunması sağlanmalıdır.
» Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmeleri sağlanmalıdır. El hijyenini
sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su
ve sabunun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik
içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

4. Güvenlik Görevlilerini Korumaya Yönelik Önlemler

AVM güvenlik görevlileri, COVID-19 açısından düşük ve orta riskli alanlarda
çalışmaktadır.
»Bir metreden uzak temas (Düşük riskli çalışma alanı)
Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas olasılığını azaltmak için camlı kabinlerde bulunmaları önerilir. Böyle bir imkan yoksa, kuruma giriş yapanlarla güvenlik görevlileri arasında en az 1 metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenleme yapılmalıdır. 1 metreden uzak durulacaksa sadece tıbbi maske yeterlidir.
»Bir metreden yakın temas (Orta riskli çalışma alanı)
Üst araması yapılacaksa 1 metreden yakın temas olasılığı vardır. Aşağıdaki kişisel koruyucu ekipmanları kullanması sağlanmalıdır.
Tıbbi maske ve gözlük/yüz koruyucu kullanılmalıdır. Bu ekipmanlar kişiye özeldir. Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme olasılığı yoksa eldiven kullanılmamalıdır. El hijyeni sağlanmalıdır.
» Kişisel koruyucu ekipmanın uygun kullanımı konusunda eğitim verilmelidir. Önce maske sonra gözlük/yüz koruyucu takılır, çıkarılırken önce gözlük/ yüz koruyucu ve en son maske çıkarılır.
» Yukarıda kullanılması gerektiği belirtilen ekipmanlar, görevlinin aktif olarak görevini yaptığı süre boyunca kesintisiz olarak kullanılmalıdır. Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenileri ile değiştirilmelidir.
» Kişisel koruyucu ekipmanların giyilmesi ve çıkartılması sonrasında her
seferinde uygun el hijyeni sağlanmalıdır. Eller en az 20 saniye su ve sabunla yıkanmalı veya el antiseptiği kullanılmalıdır.
» Eldivenin doğru kullanılması sağlanmalıdır. Değiştirilmeyen eldivenler
mikrobik kirlenmeye yol açacağından çevreye dokunmamaya ve el
hijyenine özen gösterilmelidir.
» Görevlinin dinlenmek üzere yerinden ayrılması halinde (çay, yemek vb.)
kullanılan maske ve eldiven çıkartılmalı ve uygun şekilde çift poşetlenerek
atılmalıdır. Gözlük/yüz koruyucu bir sonraki kullanıma hazırlık için %70’lik
alkolle temizlenmelidir.
» Görev yerine dönülürken yeni maske ve eldiven kullanılmalıdır.

5. Ortam Temizliği, Dezenfeksiyonu ve Havalandırma

» İş yeri temizliği günlük olarak yapılmalı ve havalandırılmalıdır. Sık kullanılan alanlar daha sık temizlenmeli ve havalandırılmalıdır.
» İş yerlerinin temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları,
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir.
Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100
sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) sodyum hipoklorit içeren çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Tuvalet temizliği için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.
» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı bilgisayar klavyeleri, telefon ve diğer
cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.
» Çalışma tezgâhları düzenli olarak temizlenmeli ve %70’lik alkol ile
dezenfekte edilmelidir.
» Müşteriler ödeme terminalini kullanır ve dokunurlarsa hemen sonrasında %70’lik alkol ile temizlenmelidir.
» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. Temizlik sonrasında personelin maske ve eldivenlerini çıkarıp iş yerindeki çöpe atması, yıkanabilir bez maske kullandıysa yenisiyle değiştirmesi ve ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkaması, sabun ve suyun olmadığı durumlarda el antiseptiği kullanması sağlanmalıdır.

6. AVM Giriş – Çıkış Kapıları ve Genel Alanlara Yönelik Önlemler

» Giriş ve çıkışlar kişilerin birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde
düzenlenmelidir.
» Giriş ve çıkışlar için zeminde tek yönlü gidiş-geliş işaretleri konulmalıdır.
» AVM’de olabildiğince fazla sayıda giriş kapısı açılmalıdır.
» AVM’deki kişi sayısı her 10 metrekareye bir kişi olacak şekilde
sınırlandırılmalıdır.
» AVM’den çıkış yapan kişi sayısı kadar kişinin giriş yapmasına izin verilmelidir.
» AVM’ye girişte tıbbi/bez maske takılmalı ve maskesi olmayanlar içeri
alınmamalıdır.
» Girişte ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateşi 38oC’dan yüksek olanlar içeri
alınmamalı, sağlık kuruluşuna gitmesi istenmelidir.
» AVM giriş ve çıkışlarında sosyal mesafe kurallarına (en az 1 metre, 3-4
adım) uyulmalı, girişlerde kişiler sıra ile içeriye alınmalı ve sırada durulması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
» Müşteriler anonslar ya da videolarla COVID-19 kapsamında AVM’ de
uyulması gereken kurallar konusunda bilgilendirilmelidir. Bu anonslarda
AVM ziyaretinin 3 saatten uzun olmaması ve grup halinde dolaşılmaması
önerilerine de yer verilmelidir.
» Yemek katındaki her türlü masa ve sandalyenin kullanılması engellenmelidir.
» COVID-19 bulaşma riskini artıracağından aşağıdakiler yapılmamalıdır:
» Konser ve gösteri gibi toplu etkinlikler
» Promosyon uygulamaları
» Broşür dağıtımı
» Dinlenme alanlarının kullanımı
» Çocuk ya da diğer yaş gruplarına yönelik oyun alanları ve sinemaların
kullanımı
» Mescitlerin kullanımı
» Oto yıkama hizmeti
» Vale hizmeti
» Genel alanlarda yemek ve diğer gıdaların tüketimi
» Tekerlekli sandalye kullanımı
» Sigara içme alanı kullanımı
» Mama sandalyesi kullanımı
» Bebek arabası kiralanması vb. durumlar.
» Asansörlerin kullanımı sınırlandırılmalı, kapasitesinin üçte biri sayıda kişinin binmesine izin verilmeli ve bu sayı asansör girişinde belirtilmelidir. Asansör içerisinde sosyal mesafeyi korumak amacıyla kişilerin durması gereken alanlar, aralarında en az 1 metre mesafe olacak şekilde yer işaretleriyle belirlenmelidir.
» Yürüyen merdivenlerin bantları ve diğer ortak alanların kapı kolları,
tırabzanlar, asansör düğmeleri gibi sık dokunulan yüzeylerin günde en az
üç kez temizlik ve dezenfeksiyonu sağlanmalıdır.
» Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.
» Tuvaletlerde el kurutma makineleri kullanılmamalıdır. Tek kullanımlık kağıt havlu sistemine geçilmelidir.
» Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır.
» Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır.
» Tuvalet alanlarına giriş kapılarının elle tutularak açılması engellenmeli, kapı yerine mümkünse mühendislik uygulamalarıyla mahremiyet sağlayacak geçiş sağlanmalıdır.

7. AVM’lerde Ortam Havalandırmasına Yönelik Önlemler

» AVM’lerin etkin şekilde ve dış ortamdan havalandırması sağlanmalıdır.
Havalandırma sisteminin filtrelerinin kontrolleri ve değişimleri düzenli
yapılmalıdır. Filtre değişimi aerosol oluşturacak işlem kabul edildiğinden bu işlem sırasında personel N95/FFP2 maske takmalı, eldiven ve yüz siperliği kullanmalı, çıkarılan filtre çift poşetlenerek atılmalıdır. Klima santrallerinin normal temizlik periyotları kısaltılmalıdır.
» Merkezi havalandırma sistemleri dışındaki klima sistemleri kullanılmamalıdır.
» Havalandırma gece bina kullanımda değilken dahi sürdürülmeli, daha az
hava miktarı ile de olsa gece boyu havalandırma sistemi çalışmaya devam
ettirilmelidir.
» Kirli hava çıkışının yapıldığı yerlerden insan geçişi engellenmelidir.
» AVM’de teknik olarak gerekli olan asgari hava sirkülasyonu sağlanmalıdır.

8. Mal Kabul Alanlarına Yönelik Önlemler

Genel olarak COVID-19 virüslerinin cansız yüzeylerde bulunabileceği gösterilmiş olmakla birlikte hastalık oluşturacak miktarda bulunmaması nedeniyle paket veya kargo ile bulaş beklenmemektedir. Dünya Sağlık Örgütü ve Avrupa Hastalık Korunma ve Kontrol Merkezi gibi sağlık kuruluşlarının da bu konuda kısıtlaması yoktur. Esas bulaş yolu virüsü taşıyan kişi ile yakın temastır, bununla birlikte hasta kişinin solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunma ve sonrasında yüze
dokunma ile bulaş ihtimali olduğundan el hijyenine dikkat edilmelidir.
» Mal Kabul Bölümünde el antiseptiği bulundurulmalıdır.
» Mal kabulü yapılan yerlerde görevli personel dışındaki kişiler bulunmamalıdır.
» Bu alanlarda çalışan personel sayısı mümkünse azaltılmalıdır. Personelin
sosyal mesafe kuralına (en az 1 metre) uymaları sağlanmalıdır.
» Görevli personel maske takmalıdır.
» Mal Kabul Bölümünde kargo malzemeleri ve insanlar üzerine dezenfektan püskürtülmemelidir. Dünyadaki sağlık otoriteleri (Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi ve Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezi) tarafından önerilmeyen bu işlem toksik etkileri nedeniyle insan sağlığına zararlı olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir